przepadać


przepadać
Przepaść jak kamień w wodę, w wodzie zob. kamień 12.

Słownik frazeologiczny . 2013.